Ego test

Služby pro obchodní společnosti

Věříme, že v každém člověku se skrývá dobrý potenciál. Jde jen o to ho najít a rozvíjet ho. Víme, že je důležité, aby lidé byli spokojeni ve svém zaměstnání a aby byli na pozici, která je pro ně ta nejvhodnější, protože jen tak budou podávat ty nejlepší výkony. Společnostem, které jsou si vědomi toho, že lidé jsou to nejcennější, co mají, poskytujeme odbornou psychologickou podporu při výběru, náboru a rozvoji lidí.

item 1

Psychologická diagnostika

Využitím psychologických nástrojů zjišťujeme a měříme charakteristiky a vlastnosti osobnosti, motivaci a výkon a další.

item 2

Assessment centra

Skupinová výběrová řízení s využitím psychologických metod a modelových situací

item 3

Development centra

Rozvojová centra s využitím psychologických metod a modelových situací

item 4

Vedení výběrových pohovorů

Povedeme za vás výběrové pohovory s kandidáty.

item 5

Poradenství v oblasti náboru/výběru a nastavení HR procesů

Revize procesu náboru, nastavení kompetenčních modelů, zpětná vazba k vedení pohovorů apod.

item 6

Koučink

Rozvoj osobnosti, sebepoznání a zlepšení se v požadovaných oblastech

item 8

Vyhledávávní zaměstnanců/Vedení výběrových pohovorů

Nalezneme pro Vás ty nejvhodnější zaměstnance. Povedeme za vás výběrové
pohovory.

jop