Ego test

Služby pro jednotlivce

Každému člověku nabízíme možnost poznat více sebe a porozumět svému chování a jednání na základě výsledků z psychologické diagnostiky, a tak pracovat na svém rozvoji, či pracovat na odstranění nežádoucího chování. Rovněž poskytujeme odbornou podporu při překlenutí obtížných životních situací, do nichž se každý člověk v životě může dostat.

item 1

Psychologické poradenství

Překlenutí obtížných životních situací

item 2

Kariérní poradenství a koučink

Poradenství při změně a hledání zaměstnání, rozvoj osobnosti a sebepoznání

item 3

Psychologická diagnostika

Sestavení psychologického profilu osobnosti
jop